Tečajevi osobnog razvoja, tretmani, savjetovanja

Model cjelovitog osobnog razvoja

 

1d

Razgraničenje razvoja u sedam područja pomaže i podsjeća da planirate svoj razvoj na uravnotežen i cjelovit način. To nipošto nije podjela vašeg razvojnog iskustva u fragmentirane dijelove. U procesu rada na sebi, naći ćete da razvoj u jednom području ima pozitivan utjecaj na druga područja i ona mogu biti skladno integrirani, a vi postajete cjelovitija osoba.

Duhovni razvoj

Duhovno blagostanje podrazumijeva sposobnost traženja, artikuliranja i djelovanja u smjeru smisla u životu, a time i za preobražavanje naizgled besmislene patnje u istinsko ljudsko postignuće. To uključuje uspostavu jednog uvjerenja, vrijednosti, načela, moralne i etičke prosudbe.

Intelektualni razvoj

Intelektualno dobrobit podrazumijeva sposobnost: razmišljanja, propitivanja i vrednovanja; stjecanja znanja; obrade i korištenja informacija; kreativnosti i otvorenosti za nove ideje. To će omogućiti da se uči iz životnog iskustva, donese odluka, riješi problem i nosi sa teškoćama.

Fizički razvoj

Fizička dobrobit podrazumijeva sposobnost da se djeluje i ponaša na načine koji poboljšavaju nečije fizičke kondicije. To uključuje pravilnu ishranu, adekvatne vježbe, uravnoteženi odmor i rad, te razvoj pozitivnog životnog stila i navika.

Socijalni razvoj

Socijalna dobrobit podrazumijeva sposobnost za učinkovito obavljanje društvene uloge (npr. sin, kćer, roditelj, bračni drug, prijatelj, kolega, susjed, građanin, stanovnik Zemlje-Gaie), ugodno i s užitkom bez da se našteti drugima. To uključuje razvoj zadovoljavajućih odnosa s drugima, uspostavljanje mreže podrške i imanja poštovanja i tolerancije za one s različitim mišljenjima i uvjerenjima, uvažavanje različitih kultura, tradicija i načina življenja, poštivanje raznolikosti, osjećaj povezanosti sa drugima, suosjećanje i zajedničko djelovanje, zdrav odnos sa okolinom u kojoj živimo, skladne odnose i ravnomjernu izmjenu primanja i davanja,.

Estetski razvoj

Estetsko blagostanje podrazumijeva mogućnost sudjelovanja u umjetničkim aktivnostima i cijeniti umjetnost, ljepotu, život i prirodu. Estetski razvoj pomaže i potiče miran temperament, potragu za savršenstvom i kreativnošću, harmonizira emocije i obogaćuje životne interese.

Moralni razvoj

Kako postati cjelovita osoba? Što činiti da bismo ostvarili svoju ljudsku i društvenu prirodu? Kako voditi društvo da u njemu ljudi budu u mogućnosti ostvariti specifično ljudske potrebe: slobodu, ljubav, bratstvo?

Jedna od značajki moralno osviještenog čovjeka jest da preispituje svoje postupke i ono što se u društvu zbiva. Život koji se ne promišlja nije vrijedan življenja, a društva koja ne brinu o moralnom razvoju stagniraju ili propadaju.

Dok se čovjek slijepo obazire na moralne vrijednosti drugih osoba, dok on ne razlikuje pozitivnu vrijednost koja je prisutna u istini od negativne vrijednosti koja je svojstvena zabludi, dok on ne razumije vrijednost koja je sadržana u ljudskom životu i negativnu vrijednost koja je povezana s nepravdom, on će biti nesposoban za moralnu dobrotu. Dok njega zanima jedino pitanje zadovoljava li njega nešto ili ne, odgovara li to njemu ili ne, umjesto da se pita je li to nešto važno, je to nešto u sebi lijepo i dobro, jednom riječju, je li to nešto što ima vrijednost, on ne može biti moralno dobar.

Emocionalni razvoj

Emocionalna dobrobit podrazumijeva svjesnost, razumijevanje i prihvaćanje vlastitih i tuđih emocionalnih stanja, kao i ravnotežu između pojedinih emocija prema sebi, situacijama i drugima. To uključuje sposobnost prepoznavanja, prihvaćanja i izražavanja emocija prikladno i nenametljivo. Također i osjećaj da izabirete kako živjeti i kako se osjećati, ne dopuštajući nekontrolirana i nesvjesna emocionalna stanja. Ona također obuhvaća mogućnost da budete svjesni i empatični prema tuđim emocijama, kao i da pokazujete ljubav i poštovanje prema drugima.
Važnost cjelovitog razvoja

Ovakav put je cjelovit i ima utjecaj na sve grane čovjekova stvaralaštva i istovremeno utječe na i integrira sva tri središta djelovanja čovjeka: tijelo, dušu i duh. Ono što je najvažnije je da ovakvim načinom rada na sebi istovremeno razvijamo i posebno djelatno središte – Ja svijest dakle centar prosuđivanja kroz koji, ne identifikacijom i ne osuđujući, pratimo i upravljamo našim osjetilima, emocijama i mislima. Ovim se postiže priprema za razvoj čovjekove suštine, pravog i stalnog „Ja" (višeg Ja) – ljudskog duha.

Na ovaj način stječemo i ono ključno, put razumijevanja. Što to znači?

Razumijevanje donosi objektivnost. Radeći na sebi samo djelomično, ne razvijamo cjelovitost sebe. Ako čovjek razvija samo jednu stranu svog bića, ne može biti potpuno objektivan i iskren prema samom sebi. Ovakvo razumijevanje ključ je unutarnje, psihološke transformacije. Jedino ovakva, psihološka promjena vrijedna je rada na sebi.

Možemo reći da je cilj rada ovladavanje i upravljanje svih vrsta naših energija: fizičke, emocionalne i mentalne iz jednog permanentnog centra postojanja – „magnetskog centra" ili stabilne i stalne Ja svijesti. Tek tada je moguć daljnji rad na višim centrima/energijama, to jest na duhovnom razvoju čovjeka.

I na kraju, obratimo pažnju na upute anonimnog ruskog hodočasnika. Nemojmo biti ni robovi, ni najamnici:

Suzdržavanje od grijeha zbog straha od muka je neuspješno i neplodno, duša se ne može osloboditi od grijeha u mislima ičim drugim osim čuvanjem razuma i čistoćom srca. A sve se to postiže unutarnjom molitvom, i to ne zbog straha od paklenih muka, nego u želji za kraljevstvom nebeskim. Ako netko počne činiti spasonosne podvige, to sveti oci nazivaju najamništvom. Govore da je strah od muka put roba, a želja za nagradom u kraljevstvu nebeskom put najamnika. A Bog želi da idemo k Njemu putem sinovskim, tj. iz ljubavi i u revnovanju za njega; da se ponašamo pošteno i da se radujemo spasonosnom sjedinjenju s Njim u duši i srcu.
(„Ispovijesti ruskog hodočasnika": autor nepoznat)